FOTO'S BEWEKEN VOOR HET NET

Als de foto's niet digitaal zijn, is het gebruik van de scanner de enige oplossing. Een resolutie van 200 ppi (pixels per duim) of zelfs 100 ppi voldoet in ruime mate. Een grotere resolutie verzwaart het bestand nutteloos, en een kleinere waarde begrenst de mogelijkheden om te recadreren.

Als het beeld digitaal is, is de behandeling duidelijk sneller en men kan meteen tot de volgende etappe overgaan.

Het beeld moet vaak behandeld worden om het contrast of de helderheid te verbeteren, de balans van de kleuren, om het beeld te hercentreren om slechts een klein deel ervan te behouden. Het contrast van de eerste foto hieronder was te gering en het werd in de tweede herzien. De donkere trek op de achtergrond was hinderlijk en door strakker te hercadreren was het mogelijk dit probleem uit te schakelen.

 

Een viewer zoals ACDSee maakt het mogelijk om deze basisverrichtingen op bevredigende wijze te verwezenlijken, naast een gemakkelijke raadpleging. Toch is Photoshop natuurlijk de ideale retoucheersoftware, een krachtig werktuig om duizenden dingen te doen. De gratis softwareprogramma’s Gimp en Paint.NET kunnen eveneens geadviseerd worden.

Door het beeld te retoucheren kan je ook hinderlijke elementen zoals de verkoopsstand op de achtergrond laten verdwijnen.

Uiteindelijk wordt het beeld tot 800x600 verkleinerd om op het Net te kunnen worden gebruikt, met een juiste kwaliteit te behouden. Vervolgens wordt het bestand geregistreerd in het .JPEG formaat dat het meest verspreid is, of in het TIFF formaat om niets weg te nemen van zijn kwaliteit.